Algemene voorwaarden

100pvoordeel.nl (hierna te noemen 100% Voordeel) is een platform dat wekelijks mailings verstuurd naar leden (hierna te noemen 100% Voordeel clublid). Om de 100% Voordeel clubleden een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, heeft 100% Voordeel enkele gegevens van deze leden nodig. 100% Voordeel respecteert de privacy van alle gebruikers van www.100pvoordeel.nl en draagt zorg dat dat de persoonlijke informatie die aan 100% Voordeel beschikbaar wordt gesteld, vertrouwelijk wordt behandeld. Een 100% Voordeel clublid stemt in met de algemene voorwaarden, wanneer hij of zij zich heeft aangemeld voor de diensten van 100% Voordeel.

  • 100% Voordeel clubleden onder de achttien dienen toestemming te hebben van hun ouders of verzorgers.
  • 100% Voordeel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het onbevoegd gebruik en/of frauduleus handelen met het account van het 100% Voordeel clublid.
  • 100% Voordeel is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in geval van fraude, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de onderhavige voorwaarden, bij misbruik van de rechten als 100% Voordeel clublid, of bij enig ander handelen hetwelk schaden berokkent aan 100% Voordeel, per onmiddellijke ingang het 100% Voordeel account op te heffen.
  • 100% Voordeel kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele druk- of zetfouten.
  • Alle aanbiedingen en acties zijn geheel vrijblijvend.

1. Verwerking van gegevens
De gegevens die door het 100% Voordeel clublid worden ingevuld voor inschrijving van de nieuwsbrief en formulieren van 100% Voordeel worden in een database geregistreerd. Deze gegevens kunnen onder andere jouw identiteit (lees; naam, adres, e-mail, geboortedatum etc.) betreffen. 100% Voordeel verwerkt ook het zogenaamde ‘verkeersgegevens’ van alle bezoekers op www.100pvoordeel.nl. Zo wordt ook het IP-adres van de computer geregistreerd en wordt het surfgedrag op de website bijgehouden en geanalyseerd. De persoonsgegevens van de 100% Voordeel clubleden worden uitsluitend gebruikt om de dienstverlening en de inhoud van 100% Voordeel te verbeteren. Elk 100% Voordeel clublid heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens.

2. Verwerking van persoonsgegevens 100% Voordeel
De ingevulde persoonsgegevens door het 100% Voordeel clublid worden opgeslagen in de 100% Voordeel database. 100% Voordeel is hier eigenaar van en behandelt deze gegevens vertrouwelijk. 100% Voordeel kan de gegevens gebruiken voor analyse- en direct marketingdoeleinden. 100% Voordeel kan deze gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan 100% Voordeel (mede)beheerder is. Persoonsgegevens worden door 100% Voordeel nooit aan derden verstrekt, tenzij 100% Voordeel daartoe wettelijk wordt verplicht of wanneer het 100% Voordeel clublid hiervoor toestemming heeft gegeven.

3. Jouw gegevens worden niet verkocht
100% Voordeel zal nimmer de (persoons)gegevens van 100% Voordeel clubleden verkopen aan derden. Deze gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld voor het uitvoeren en versturen van eventuele bestellingen. De medewerkers en door 100% Voordeel ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens van 100% Voordeel clubleden te respecteren en te waarborgen.

4. Cookies
Op 100% Voordeel worden cookies gehanteerd. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer waarmee de pagina wordt bezocht. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website en de bezoeker zelf te optimaliseren. De browser kan zo ingesteld worden dat tijdens het bezoeken van de website www.100pvoordeel.nl geen cookies worden geplaatst op de computer van de gebruiker. Het uitzetten van de cookies kan het gebruik van de website en diensten wel beperken.

5. Beveiligingsgegevens
100% Voordeel doorloopt uitgebreide veiligheidsprocedures voor het verwerken van persoonsgegevens. Dit wordt mede gedaan om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

6. Communicatie per e-mail
Wanneer het 100% Voordeel clublid het niet meer op prijs stelt om door 100% Voordeel benaderd te worden met het toezenden van nieuwsbrieven of het versturen van vrijblijvende informatie over producten, diensten en speciale acties kan hij of zij zich hiervoor afmelden. Dit kan middels een link in de mailing van 100% Voordeel.

Reageren op bovenstaand privacybeleid is mogelijk via het contactformulier.